واکسیناسیون گربه

واکسیناسیون گربه راهنمای برنامه زمانی و مراقبت‌های بعد از واکسن

حتماً شنیده‌اید که گربه‌ها جان سخت هستند و به این راحتی‌ها نمی‌میرند.  واقعیت این است که گربه‌ها هم مانند همه  دیگر جانداران تنها یک جان دارند و در...

ادامه مطلب